Dyrekcja D

 • dr inż.
 • Tomasz Jacek
  Dyrektor
  • +48123572700
 • prof. dr hab.
 • Sylwester Świątkiewicz
  Z-ca Dyrektora ds. Nauki
  • +48123572700
 • mgr
 • Tomasz Szanser
  Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury
  • +48123572700
 • Sekretariat
  • +48123572700
  • +48666081111

Generalne Biuro Dyrektora GBD

 • mgr
 • Ewelina Jędrzejowska
  kierownik
  • +48604778989
 • mgr inż.
 • Dorota Czarnik-Kruk
  p.o. kierownika
  • +48666081223
 • mgr
 • Grażyna Martyna
  z-ca kierownika
  • +48666081216
 • Stanisław Bukowiec
  • +48506478756
 • Agnieszka Cebula
  • +48666081347
 • mgr
 • Ewa Durek
  • +48666081121
 • mgr
 • Beata Dziedzic
  • +48573199593
 • Paulina Inglot
  • +48666081407
 • mgr
 • Jan Makarewicz
  • +48666081163
 • mgr
 • Dominika Marzec
  • +48666081203
 • mgr
 • Izabela Misiak
  • +48666081387
 • dr inż.
 • Aneta Pater
 • Renata Rumian
  • +48666081137
 • Anna Sas
  • +48666081409
 • dr inż.
 • Marek Zdaniewicz

Biuro Dyrektora ds. Nauki BDN

 • dr
 • Marta Jarosz
  kierownik
  • +48666081156
 • mgr inż.
 • Agnieszka Duniec-Moskal
  z-ca kierownika
  • +48666081113
 • mgr inż.
 • Małgorzata Augustyniak
  • +48666081293
 • mgr
 • Kinga Gwóźdź
  • +48666081369
 • dr inż.
 • Joanna Matejska
  • +48666081232
 • mgr
 • Beata Michalik-Szczypińska
  • +48666081292
 • dr inż.
 • Grażyna Polak
  koordynator ds. ochrony koniKrajowy koordynator ds. ZGZ
  • +48666081277
 • mgr
 • Magdalena Stabryła-Tatko
  • +48666081405

Biuro Dyrektora ds. Infrastruktury BDI

 • mgr
 • Jakub Bielański
  kierownik
  • +48666081217
 • mgr
 • Dariusz Czepiec
  • +48666081167
 • Patrycja Malec
  • +48453030840
 • Krystyna Odrzywolska
  • +48666081169
 • mgr
 • Jan Pawłowski
  • +48666081233
 • mgr
 • Aleksandra Witek
  • +48518227949

Dział Finansowo-Księgowy DFK

 • mgr
 • Elżbieta Terpiłowska
  p.o. Głównego Księgowego
  • +48666081133
 • mgr
 • Karolina Bobek
  • +48666081132
 • Patrycja Ciejek
  • +48666081259
 • mgr
 • Justyna Mączyńska
  • +48666081185
 • mgr
 • Monika Nowińska
  • +48666081246
 • mgr
 • Dorota Sierka
  • +48666081329
 • mgr inż.
 • Grażyna Stasiniewicz
  • +48666081288
 • mgr
 • Agnieszka Szarek
  • +48666081377
 • mgr inż.
 • Ewa Wilk
  • +48666081234
 • mgr
 • Iwona Woźniak
  • +48666081388

Zespół Zamówień Publicznych ZZP

 • mgr
 • Mariusz Cichecki
  kierownik
  • +48666081334
 • Kamila Miękina
  • +48666081131
 • mgr inż.
 • Piotr Miśkowiec
  • +48666081166
 • mgr
 • Jakub Prokop
  • +48666081374

Zespół Obsługi Projektów ZOP

 • mgr inż.
 • Anna Orchel-Szeląg
  Kierownik
  • +48666081210
 • Jarosław Marycz
  • +48506478662
 • mgr inż.
 • Małgorzata Orlof
  • +48506478714

Zespół ds. Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

 • prof. dr hab.
 • Paweł Bielański
  koordynator ds. ochrony zwierząt futerkowych
  • +48666081339
 • dr hab.
 • Jolanta Calik
  koordynator ds. ochrony drobiu
  • +48666081196
 • dr inż.
 • Agnieszka Chełmińska
  koordynator ds. ochrony pszczół i ZGZ
  • +48666081268
 • dr hab.
 • Aldona Kawęcka prof. IZ
  koordynator ds. ochrony owiec
  • +48666081238
 • prof. dr hab.
 • Józefa Krawczyk
  pełnomocnik ds. ochrony ZGZ
  • +48666081267
 • dr inż.
 • Anna Majewska
  koordynator ds. ochrony bydła
  • +48666081207
 • dr inż.
 • Jacek Sikora
  koordynator ds. ochrony owiec i kóz
  • +48666081349
 • dr inż.
 • Ewa Sosin
  koordynator ds. ochrony bydła
  • +48666081297
 • dr hab.
 • Magdalena Szyndler-Nędza prof. IZ
  koordynator ds. ochrony świń
  • +48666081142
 • dr inż.
 • Iwona Tomczyk-Wrona
  koordynator ds. ochrony koni
  • +48666081209
 • dr inż.
 • Grażyna Polak
  koordynator ds. ochrony koniKrajowy koordynator ds. ZGZ
  • +48666081277

Zespół ds. Współpracy z Praktyką, Transferu Wiedzy i Innowacji ZWPTWI

 • dr inż.
 • Paweł Radomski
  kierownik
  • +48666081341
 • dr inż.
 • Piotr Moskała
  z-ca kierownika
  • +48666081118
 • Iwona Gurga
  • +48666081270
 • mgr
 • Kamil Korona
  • +48453030842
 • mgr
 • Krzysztof Paleczny
  • +48666081170

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt ZBM

 • prof. dr hab.
 • Katarzyna Ropka-Molik
  kierownik
  • +48666081208
 • dr
 • Agnieszka Bieniek
  • +48666081310
 • mgr inż.
 • Monika Domagała
  • +48666081410
 • mgr inż.
 • Anna Gliwa
  • +48666081317
 • dr inż.
 • Joanna Grzegorczyk
  • +48666081304
 • dr
 • Magdalena Jankowska
  • +48666081213
 • Adam Jaroń
  • +48666081319
 • mgr inż.
 • Monika Jerzykowska
  • +48666081327
 • mgr
 • Bogumiła Kłeczek
  • +48666081379
 • dr inż.
 • Anna Koseniuk
  • +48666081373
 • mgr inż.
 • Mariusz Kościelny
  • +48666081303
 • mgr
 • Katarzyna Kowalska
  • +48666081140
 • Grażyna Kozioł
  • +48666081215
 • dr hab.
 • Anna Kozubska-Sobocińska prof. IZ
  • +48666081141
 • dr inż.
 • Piotr Krzyścin
  • +48666081314
 • dr inż.
 • Angelika Mąsior
  • +48666081372
 • mgr
 • Justyna Mrozowicz
  • +48666081389
 • mgr
 • Adrianna Musiał
  • +48666081164
 • mgr inż.
 • Grzegorz Myćka
 • dr hab.
 • Małgorzata Natonek-Wiśniewska
  • +48666081398
 • dr hab.
 • Maria Oczkowicz prof. IZ
  • +48666081109
 • dr hab.
 • Klaudia Pawlina-Tyszko
  • +48666081358
 • dr
 • Agata Piestrzyńska-Kajtoch
  • +48666081328
 • dr hab.
 • Katarzyna Piórkowska prof. IZ
  • +48666081316
 • dr inż.
 • Przemysław Podstawski
  • +48666081255
 • dr hab.
 • Anna Radko prof. IZ
  • +48666081306
 • mgr inż.
 • Iwona Rajska
  • +48666081320
 • dr inż.
 • Dominika Rubiś
  • +48666081401
 • dr hab.
 • Ewelina Semik-Gurgul
  • +48666081386
 • dr
 • Grzegorz Smołucha
  • +48666081204
 • dr hab.
 • Monika Stefaniuk-Szmukier
  • +48666081261
 • mgr
 • Anna Steg
  • +48453030841
 • dr inż.
 • Tomasz Szmatoła
 • dr inż.
 • Agnieszka Szumiec
  • +48666081337
 • mgr inż.
 • Alicja Wierzbicka
  • +48666081330
 • dr inż.
 • Wojciech Witarski
  • +48666081287
 • mgr inż.
 • Justyna Wołkowicz
  • +48666081402
 • dr hab.
 • Tomasz Ząbek prof. IZ
  • +48666081399
 • mgr inż.
 • Karolina Zygmunt
  • +48666081336

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji ZBRK

 • dr hab.
 • Monika Trzcińska prof. IZ
  kierownik
  • +48666081381
 • dr
 • Magdalena Bryła
  • +48666081266
 • inż.
 • Lechosław Gajda
  • +48666081145
 • dr hab.
 • Jacek Jura prof. IZ
  • +48666081352
 • mgr inż.
 • Joanna Jurkiewicz
  • +48666081265
 • mgr inż.
 • Małgorzata Kralka-Tabak
  • +48666081335
 • Andrzej Kuźma
  • +48666081188
 • dr inż.
 • Katarzyna Poniedziałek-Kempny
  • +48666081254
 • mgr inż.
 • Oksana Pulkowska-Bluj
 • mgr inż.
 • Halina Rejduch-Głowa
  • +48666081305
 • dr inż.
 • Joanna Romanek
  • +48666081415
 • dr hab.
 • Marcin Samiec prof. IZ
  • +48666081376
 • prof. dr hab.
 • Maria Skrzyszowska
  • +48666081162
 • mgr inż.
 • Katarzyna Soból
  • +48666081345

Zakład Hodowli Bydła ZHB

 • dr hab.
 • Piotr Wójcik prof. IZ
  kierownik
  • +48666081221
 • inż.
 • Karol Brzozowski
  • +48666081253
 • dr inż.
 • Dorota Godyń
  • +48666081149
 • Klaudia Gogola
 • prof. dr hab.
 • Wojciech Jagusiak
 • dr inż.
 • Magdalena Jakiel
  • +48666081228
 • dr inż.
 • Andrzej Kaczor
  • +48666081106
 • dr inż.
 • Agata Karpowicz
  • +48666081353
 • mgr
 • Barbara Kulesza-Żydzik
  • +48666081321
 • dr inż.
 • Anna Majewska
  koordynator ds. ochrony bydła
  • +48666081207
 • dr
 • Magda Mielczarek
 • Paweł Mroziński
 • mgr
 • Tomasz Piróg
  • +48666081199
 • dr hab.
 • Iwona Radkowska prof. IZ
  • +48666081249
 • dr inż.
 • Monika Skarwecka
  • +48666081235
 • dr inż.
 • Grzegorz Skrzyński
  • +48518228017
 • mgr inż.
 • Dawid Słomian
 • dr hab.
 • Tomasz Suchocki
 • prof. dr hab.
 • Joanna Szyda
 • dr inż.
 • Bartosz Szymik
  • +48666081116
 • dr inż.
 • Piotr Topolski
  • +48666081110
 • prof. dr hab.
 • Andrzej Żarnecki
  • +48666081229
 • dr inż.
 • Kacper Żukowski
  • +48666081134

Zakład Hodowli Drobiu ZHD

 • dr hab.
 • Katarzyna Połtowicz prof. IZ
  kierownik
  • +48666081195
 • prof. dr hab.
 • Józefa Krawczyk
  pełnomocnik ds. ochrony ZGZ
  • +48666081267
 • mgr inż.
 • Patrycja Adamczyk
  • +48666081160
 • dr hab.
 • Jolanta Calik
  koordynator ds. ochrony drobiu
  • +48666081196
 • dr inż.
 • Lidia Lewko
 • dr inż.
 • Joanna Nowak
  • +48666081191
 • dr inż.
 • Joanna Obrzut
  • +48666081231
 • dr inż.
 • Joanna Pawłowska
  • +48666081323
 • dr inż.
 • Iwona Skomorucha
  • +48666081364
 • dr inż.
 • Ewa Sosnówka-Czajka
  • +48666081363

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza ZHDI

 • prof. dr hab.
 • Dorota Kowalska
  kierownik
  • +48666081256
 • prof. dr hab.
 • Paweł Bielański
  koordynator ds. ochrony zwierząt futerkowych
  • +48666081339
 • Grażyna Chronowska
 • dr
 • Anna Dymek
  • +48666081264
 • dr
 • Michał Kolasa
 • dr inż.
 • Małgorzata Piórkowska
  • +48666081371
 • dr inż.
 • Przemysław Pol
  • +48666081324
 • mgr inż.
 • Zuzanna Siudak
  • +48666081102
 • Tomasz Zoń

Zakład Ochrony Bioróżnorodności Zwierząt Gospodarskich i Hodowli Koni ZHK

 • dr inż.
 • Agnieszka Chełmińska
  p.o. kierownikakoordynator ds. ochrony pszczół i ZGZ
  • +48666081268
 • mgr inż.
 • Lucyna Bobak
  • +48666081322
 • mgr inż.
 • Magdalena Dziad
  • +48506478782
 • dr inż.
 • Katarzyna Olczak
  • +48666081344
 • mgr inż.
 • Beata Smulska
  • +48666081117
 • dr inż.
 • Ewa Sosin
  koordynator ds. ochrony bydła
  • +48666081297
 • dr inż.
 • Iwona Tomczyk-Wrona
  koordynator ds. ochrony koni
  • +48666081209
 • mgr
 • Joanna Wójtowicz
  • +48666081311

Zakład Hodowli Owiec i Kóz ZHOK

 • dr hab.
 • Aldona Kawęcka prof. IZ
  kierownikkoordynator ds. ochrony owiec
  • +48666081238
 • mgr inż.
 • Robert Garstka
  • +48506478842
 • Wojciech Malanek
  • +48666081348
 • dr
 • Anna Miksza-Cybulska
  • +48666081114
 • dr inż.
 • Marta Pasternak
  • +48666081326
 • mgr inż.
 • Iga Peist
  • +48666081189
 • dr inż.
 • Michał Puchała
  • +48666081214
 • dr inż.
 • Jacek Sikora
  koordynator ds. ochrony owiec i kóz
  • +48666081349
 • dr inż.
 • Julia Stekla

Zakład Hodowli Świń ZHS

 • dr hab.
 • Mirosław Tyra prof. IZ
  kierownik
  • +48666081242
 • Agata Białecka
  • +48666081225
 • dr inż.
 • Martyna Małopolska
  • +48666081301
 • dr inż.
 • Aurelia Mucha
  • +48666081375
 • Maciej Olech
  • +48666081257
 • mgr inż.
 • Mariola Pabiańczyk
  • +48666081378
 • dr hab.
 • Ewa Sell-Kubiak
  • +48518227915
 • dr hab.
 • Magdalena Szyndler-Nędza prof. IZ
  koordynator ds. ochrony świń
  • +48666081142
 • dr hab.
 • Grzegorz Żak prof. IZ
  • +48666081244

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji ZSŚP

 • dr inż.
 • Elżbieta Sowula-Skrzyńska
  kierownik
  • +48666081220
 • dr inż.
 • Anna Borecka
  • +48666081224
 • Elżbieta Knapik
  • +48666081130
 • dr
 • Wojciech Krawczyk
  • +48666081285
 • dr
 • Kamila Musiał
  • +48666081299
 • dr inż.
 • Paweł Paraponiak
  • +48666081390
 • dr inż.
 • Agata Szewczyk
  • +48666081284
 • dr inż.
 • Anna Szumiec
  • +48666081226

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa ZŻZP

 • prof. dr hab.
 • Beata Szymczyk
  kierownik
  • +48666081351
 • dr hab.
 • Anna Arczewska-Włosek
  • +48666081192
 • dr
 • Dorota Bederska-Łojewska
  • +48666081274
 • inż.
 • Łukasz Gala
  • +48666081404
 • dr inż.
 • Sylwia Orczewska-Dudek
  • +48666081183
 • prof. dr hab.
 • Marek Pieszka
  • +48666081296
 • mgr inż.
 • Kinga Szczepanik
  • +48666081411
 • dr hab.
 • Witold Szczurek prof. IZ
  • +48666081276
 • dr inż.
 • Bogdan Śliwiński
  • +48666081245
 • prof. dr hab.
 • Małgorzata Świątkiewicz
  • +48666081342
 • mgr inż.
 • Patrycja Zawisza
  • +48666081366

Dział Analityki Laboratoryjnej DAL

 • dr hab.
 • Robert Gąsior
  kierownik
  • +48666081354
 • mgr inż.
 • Dorota Garcarz
  • +48666081273
 • mgr inż.
 • Anna Iwanowska
  • +48666081325
 • mgr inż.
 • Angelika Odrzywolska
  • +48666081159
 • dr
 • Krystyna Ślusarczyk
  • +48666081333
 • dr inż.
 • Krzysztof Wojtycza
  • +48666081184
 • Dominika Woźniak
  • +48666081290
 • mgr inż.
 • Wojciech Wróblewski
  • +48666081275
 • Irena Zyguła
  • +48666081397

Dział Analityki Laboratoryjnej Lublin DALL

 • dr
 • Waldemar Korol
  kierownik
  • +48606303414
 • dr
 • Jolanta Rubaj
  z-ca kierownika
  • +48817436349
 • dr inż.
 • Grażyna Bielecka
 • mgr
 • Aneta Capała
 • mgr
 • Justyna Chwedczuk
 • mgr
 • Karolina Goluch
 • mgr
 • Natalia Kaczanowska
 • mgr
 • Magdalena Karpińska
 • Bożena Kołtunik
 • mgr
 • Magdalena Majewska
 • mgr
 • Halina Nieściór
 • Krystyna Piasecka
 • mgr
 • Aneta Rubaj
 • mgr inż.
 • Anna Sawicka
 • Marian Szabelski
 • mgr
 • Marek Szlachta
 • Agnieszka Szwajka
 • dr inż.
 • Sławomir Walczyński
 • mgr
 • Gabriela Wójcik
 • mgr
 • Anna Zniszczyńska

Dział Analityki Laboratoryjnej Szczecin DALS

 • mgr inż.
 • Kamila Szuter
  kierownik
  • +48513814194
 • mgr inż.
 • Ewa Włodarczyk
  z-ca kierownika
  • +48453030831
 • mgr inż.
 • Aleksandra Antoniewicz
 • mgr
 • Joanna Beer-Ajs
 • mgr
 • Paulina Bihuniak
 • mgr
 • Eryk Bugajewski
  • +48506270930
 • dr inż.
 • Sonia Hiller
 • mgr inż.
 • Arkadiusz Jurek
  • +48501352656
 • mgr inż.
 • Dominika Koczwara
 • mgr inż.
 • Paulina Opiela
 • inż.
 • Kamila Płosaj
 • dr inż.
 • Agnieszka Sienkiewicz
 • mgr
 • Bożena Skoblińska

Krajowy Bank Materiałów Biologicznych KBMB

 • dr hab.
 • Piotr Gogol prof. IZ
  kierownik
  • +48666081282
 • dr inż.
 • Ewa Sosin
  z-ca kierownika
  • +48666081297
 • Krajowy Bank Materiałów Biologicznych
  • +48666081282
 • inż.
 • Julia Warchoł
  • +48666081289
 • dr inż.
 • Agnieszka Wierzchoś-Hilczer
  • +48666081367

Dział Obsługi Technicznej DOT

 • Józef Janczy
  kierownik
  • +48666081395
 • Zofia Bała
  • +48666081356
 • Roman Bednarczyk
 • Maria Bujas
 • Piotr Celarski
  • +48602150814
 • Marek Chronowski
 • Adam Chronowski
  • +48666081359
 • mgr
 • Paweł Duda
 • mgr
 • Dominik Dziurzyński
  • +48666081263
 • Wojciech Gołąbek
  • +48453030828
 • mgr
 • Justyna Góralczyk
  • +48666081280
 • mgr inż.
 • Joanna Góralczyk
  • +48666081300
 • Alina Grzesiak
  • +48666081278
 • Zofia Hycka
 • Renata Matacz
  • +48666081400
 • mgr
 • Jacek Michulec
  • +48453030843
 • Tomasz Mikulski
 • mgr inż.
 • Wojciech Ochoński
  • +48573199616
 • dr
 • Tomasz Pająk
  • +48666081135
 • Adam Pastuszak
 • Małgorzata Pastuszak
 • Renata Rusinek
  • +48666081283
 • Gertruda Słowik
  • +48518228053
 • Józef Soja
  • +48505107241
 • Kazimiera Strumińska
 • Kazimierz Strumiński
  • +48666081403
 • Artur Szczepański
  • +48666081393
 • Jan Tomasiak
  • +48666081197
 • Kamil Tomasiak
 • Anna Urbańczyk
  • +48666081360
 • Marzena Urbańczyk
  • +48666081360
 • Tomasz Wesołowski
  • +48666081307
 • Janusz Zdeb
 • Krzysztof Żurowski

Dział Informatyki DI

 • mgr inż.
 • Mariusz Adamczyk
  kierownik
  • +48666081384
 • mgr inż.
 • Andrzej Godyń
  z-ca kierownika
  • +48666081104
 • mgr inż.
 • Łukasz Ciemiński
  • +48666081108
 • mgr inż.
 • Krzysztof Dybaś
  • +48666081392
 • inż.
 • Bartłomiej Frasik
  • +48666081380
 • mgr inż.
 • Patryk Grzechnik
  • +48666081200
 • mgr inż.
 • Łukasz Hacia
  • +48666081107
 • mgr inż.
 • Andrzej Karpisz
 • mgr inż.
 • Marek Łażewski
  • +48666081250
 • dr
 • Wojciech Młocek
 • Stanisław Paszek
  • +48666081262
 • mgr inż.
 • Artur Prokowski
  • +48666081383
 • mgr inż.
 • Michał Ślusarski
  • +48666081416
 • mgr inż.
 • Dawid Turczak
  • +48666081155

Zespół Wydawnictw ZWP

 • mgr
 • Bogusława Krawiec
  kierownik
  • +48666081202
 • mgr
 • Magdalena Bielska
  • +48666081413
 • Maria Makarewicz
  • +48666081198
 • mgr
 • Jerzy Pilawski
  • +48666081414
 • mgr
 • Katarzyna Skupniewicz
  • +48666081412

Archiwum i Biblioteka AB

 • dr hab.
 • Grzegorz Chajko
  kierownik
  • +48666081138
 • mgr
 • Mariola Kaczanowska
  • +48666081105

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CKS

 • mgr inż.
 • Anna Drabik
  kierownik
  • +48666081218
 • Małgorzata Irlik
  z-ca kierownika
  • +48666081313
 • Pokoje Gościnne
  • +48666081313
 • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe
  • +48666081260
 • Lucyna Brzoskwinia
  • +48666081298
 • Ewa Czerczyk-Wójtowicz
 • Agata Glanowska
  • +48666081298
 • mgr
 • Zbigniew Piekielny-Balcer
  • +48666081298
 • Małgorzata Rzewuska
  • +48666081298

Pozostałe kontakty

 • Rzecznik prasowy
  • +48666081121
 • mgr
 • Ewa Bińczycka-Płodowska
  Samodzielne Stanowisko BHP
  • +48666081178
 • mgr
 • Andrzej Kulczycki
  Radca prawny
  • +48666081331
 • mgr
 • Dominika Małopolska
  Radca prawny
  • +48666081101
 • mgr
 • Zenon Wojtanis
  Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych
  • +48666081230
 • Rafał Andrzejewski
  Inspektor Danych Osobowych
 • Janusz Marcinkowski
  Pełnomocnik ds. Kryzysowo-Obronnych
  • +48608664487
 • Portiernia Balice
  • +48666081222
 • Brama Główna
  • +48666081272
 • Elektrycy
  • +48666081205
 • Radcy prawni
  • +48666081331
 • Portiernia Aleksandrowice
  • +48666081295
 • Ogrodnicy
  • +48666081190
 • Lekarz Balice
  • +48783660350
 • Fundacja IZ PIB
  • +48510955968